21 kop

In een gebied dat een stuk van Mexico, Guatemala, Honduras en Belize omvat, hebben ooit de Maya’s gewoond. Zij schijnen een hoog ontwikkeld volk te zijn geweest, met geavanceerde kennis van sterrenkunde en wiskunde. En zeker ook van bouwkunde, gezien de archeologische restanten die je nu nog vindt in het gebied. Eén van de mooiste oude Mayasteden is wat mij betreft Copán in Honduras. Niet zozeer vanwege de piramides, maar vanwege de prachtig bewaard gebleven sculpturen en reliëfs. Sommigen zelfs met een restje kleur: pastelroze en -groen.

19 gezicht